Næste koncert: 21. marts

Månedens Korsats / 2021 / Marts

BWV 232

Johann Sebastian Bach (1685-1750): Sats 3 fra Messe i h-mol

Kammerkoret Euphonia synger, og musikere fra Det Kgl. Kapel spiller under ledelse af Ole Reuss Schmidt. Der er tale om en live-optagelse fra Marmorkirken søndag d. 7. april 2019.

Lydteknik: Bent Pedersen

Kammerkoret Euphonia ligger fortsat underdrejet på grund af Corona-situationen, og derfor har vi igen måttet gå i arkiverne for at finde frem til månedens korsats.
Heldigvis var det her muligt at finde en lydoptagelse fra 2019, med musik af Bach, der passer ganske fint til den tid på kirkeåret, vi netop nu befinder os i, nemlig fastetiden. Men også musik, hvor Bach bliver avanceret og lukker helt op for posen, mere om det nedenfor.

Først lidt om fastetiden

I fastetiden, der varer fra fastelavn til påske, besinder man sig i den kristne kirke på den kommende påskehøjtid ved at søge bod og tilgivelse for vore synder, og ved i det hele taget at besinde sig på den kristne tro.

I den katolske kirke lader man dette formål understrege derved, at man undlader at spise kød i de syv uger, fastetiden varer, i stedet spiser man traditionelt fisk.

Dette sidste gjorde Luther imidlertid op med under reformationen i 1500-tallet, hans ærinde gik netop ud på, stærkt forenklet sagt, at afskaffe spiseregler og nedtone alt hvad der har med ydre former at gøre, og i stedet understrege, at frelsen modtager vi uforskyldt af Guds nåde, ikke ved gerninger, men ved troen på Jesus Kristus.

Sådan har det været siden reformationen, men i disse år sker der imidlertid noget helt nyt på dette felt, for flere steder i lutherske kirker, og også i Den Danske Folkekirke, er der mennesker, der praktiserer en eller anden form for faste i ugerne op mod påske.

Det kan ske i form af mere enkle spisevaner, men der er også mennesker, der undlader at se fjernsyn, undlader at bruge mobiltelefon, sætter ekstra tid af til familien, eller bruger mere tid på bøn og fordybelse.

Mulighederne er uanede, og det hele er udtryk for et ønske om at benytte fastetiden til i højere grad at rette fokus på troens univers.

Og hvad har det så med ”Månedens korsats” at gøre?

Teksten til månedens korsats hedder: Kyrie eleison, som betyder: Herre, forbarm dig, og disse ord vil helt naturligt have relevans i fastetiden.

Eftersom den klassiske messetekst indledes med ordene: Kyrie eleison, har mange komponister, fra Palestrina til Stravinsky, skrevet en eller flere kyrie-satser.

Det gælder også Bach, og i sit store mesterværk, h-mol Messen, lader han det indledende kyrie fylde hele tre satser, satserne 1-3. Derved bliver der tale om en særdeles markant kyrie-manifestation, og månedens korsats er den tredje af disse kyriesatser, som vi således med velgerådet hu hermed udsender som månedens korsats netop nu, midt i fastetiden.

Bach lukker helt op for posen

Det er en forrygende sats, der både rocker og swinger, og hen imod slutningen indtræder der et markant højdepunkt, hvor sopranstemmen går på det høje a.

Her moduleres der fra A-dur og helt over til As-dur i den modsatte side af kvintcirklen i løbet af blot tre taktslag, og derefter tilbage til Fis dur i løbet af de næste fire taktslag. Det ser således ud på noder:

Der er tale om meget stærke tonale udsving, som ser således ud på kvintcirklen:

Man kan roligt sige, at Bach her for alvor rører rundt i den musikalske gryde. Sikke en bevægelse, sikke et højdepunkt og sikke en energi. Efter denne kulmination lægger satsen umiddelbart an til at slutte, for så er der virkelig ikke mere at sige.

Jo, det er alvor, når Bach udtrykker ordene: Kyrie eleison, Herre forbarm dig.

Kastrup d. 6. marts 2021
Ole Reuss Schmidt

Denne side benytter cookies. Ved fortsat brug af denne side, accepterer du brugen af cookies.   Læs mere