Næste koncert: 21. marts

Månedens Korsats / 2019 / Juni

THORVALD AAGAARD (1877-1937): FOLKELIG, DANSK SANG, NÅR DET ER ALLERBEDST

Kammerkoret Euphonia synger under ledelse af Ole Reuss Schmidt
Lydteknik: Bent Pedersen

Thorvald Aagaard voksede op på en gård i nærheden af byen Ryslinge på Midtfyn, men drog som ung mand til København for at uddanne sig ved Musikkonservatoriet.

Efter endt uddannelse som violinist drog han tilbage til sin hjemegn, og ernærede sig dels som organist kirken i Ryslinge, som hedder Nazareth Kirke, og dels som underviser på Ryslinge Højskole, en højborg i den grundtvigske højskolebevægelse. Samtidig stiftede han amatørsymfoniorkestret Fynske Musikantere, med hvem han i en menneskealder opførte klassiske symfonikoncerter.

I 1925 opstod der en splittelse i den grundtvigske bevægelse i Ryslinge omkring præsten Torkild Skat Rørdam (1876-1939). Det endte med, at tilhængerne af hans bibelliberale teologi brød ud af valgmenigheden, og stiftede en frimenighed.

Der er mange utrolig spændende ting at sige om dette, men her skal vi nøjes med at konstatere, at splittelser tit og ofte opstår der, hvor mennesker har en mening om tingene, og ikke bare følger bevidstløst efter hinanden.

Endelig skal det nævnes, at Carl Nielsen (1865-1931) blev født kun ca. 15 km fra Ryslinge, 12 år tidligere end Thorvald Aagaard, og disse to personligheder var gennem hele livet tæt forbundne med hinanden, og kom også til samarbejde en hel del. Bl.a. udgav de, sammen med Thomas Laub (1852-1927) og Oluf Ring (1884-1946) den første melodibog til højskolesangbogen i 1922.

Hvis vi nu summerer op, kan vi konstatere, at Thorvald Aagaard

  • voksede op på landet, og kendte folkelivet
  • blev uddannet på Musikkonservatoriet i København, og kendte den lærde musik
  • Levede sit liv i Ryslinge, hvor der var røre og bevægelse
  • Samarbejdede med Carl Nielsen og andre store, musikalske åndspersonligheder

og måske er det disse ting i forening, der har udrustet ham til at skabe den folkelige, lyse og lette, men samtidig også slidstærke melodiske tone, man finder i de talrige danske sange, han komponerede.

Helt personligt oplever jeg, at Thorvald Aagaards sange bærer præg en ophøjethed og en finhed, som gør mig glad, når jeg hører dem, og det gælder ikke mindst denne udgave af ”Månedens korsats”, som Thorvald Aagaard skrev i 1916 til en tekst fra 1912 af Jeppe Aakjær, i øvrigt en anden af hans gode bekendtskaber.

TEKSTEN I SAMMENHÆNG

Melodi: Thorvald Aagaard, 1916
Tekst: Jeppe Aakjær, 1912

Han kommer med sommer, han kommer med sol

til kløver og nikkende hvener.

Mens pigen hun sømmer sin blommede kjol’

i læ af de røde syrener,

han sænker sig ned på det mossede tag

og knebrer fra reden den udslagne dag

en højsommervise om Danmark.

 

Og børnene stirrer fra tærsklen didop

hvor løget på mønningen nikker,

og oldingen ranker sin krogede krop

i stuen, hvor slagværket dikker

og minderne dugger, og læberne be’r

og børnene pludrer og peger og ler:

Se storken er kommen til Danmark.

 

Velsignede fugl uden høgenes klø’r

med ørnenes mægtige vinge.

du dukker dig helst mellem græssende køer

kun hygge og fred vil du bringe.

du følger i furen vor bonde så nær

og nikker som han, mens af rugen det drær

med løfte om høst over Danmark.

 

Hvor engblommen lyser langs åløbets bred,

du skridter så langt gennem engen.

Med halsen i bugt og med øjet på sned

du titter på pigen og drengen.

Du søger din føde til leernes klang,

og høduften følger din higende gang

langs alle de åer i Danmark.

 

Så lad os da værne den solkære fugl,

der pynter vor vang og vort vænge,

der ruger sit kuld i det ormstukne hjul

til vejrs på den mossede længe.

Hans yngel skal trives i regn og i sol,

hans rede beskyttes om hjemmets symbol,

mens sagnene lever om Danmark!

 

Kastrup d. 2. juli 2017, Ole Reuss Schmidt

Denne side benytter cookies. Ved fortsat brug af denne side, accepterer du brugen af cookies.   Læs mere