Næste koncert: 21. marts

Formanden fortsætter

Formanden fortsætter

Der er naturligvis traditioner i Kammerkoret Euphonia.

En af dem er den traditionelle nytårskur, som fandt sted fredag d. 12. januar, og også denne gang blev der tale om en ualmindelig hyggelig aften. En anden er den ordinære generalforsamling, som i år fandt sted mandag d. 15. januar.

Det var kendetegnende for debatten her, at der generelt er god opslutning bagved den linje, som vi i fællesskab har lagt for korets aktiviteter.

De store diskussioner udeblev, og i stedet blev der gennemført en konstruktiv drøftelse af løst og fast vedrørende korets virke, med Olivia som en myndig og kompetent ordstyrer.

Det blev vedtaget, at destinationen for den årlige udlandsrejse bliver Island, hvor mindst en af sangerne har gode kontakter i forvejen, og de helt store smil kom frem, da forsamlingen enstemmigt vedtog, at vi igen i år opfører Händels Messias i december.

Bestyrelsen blev genvalgt og konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Helene Krarup som formand, og dermed er det disse personer, der skal forestå ledelsen af Euphonia i det nye år:

– Lektor, cand. polyt. Helene Krarup, formand
– Organist Ole Reuss Schmidt, næstform., idet dirigenten i henh. til vedt. er født til denne post
– Stud. polyt. Ann-Marie Vest Boelt, sekretær
– Sygeplejerske Freia Østergaard
– Cand. mag. Orla Jensen
– Barrista Christine Creutzberg Andersen, suppleant
– Stud. mag. Rasmus Christensen

Kasserer
Chauffør Bent Pedersen

Revisor
Kontormedhjælper Christian Just Møller

Korets kasser, Bent Pedersen, fremlægger regnskabet, der som sædvanligt var stillet så klart og overskueligt op, så der kun var ganske få uddybende spørgsmål fra forsamlingen.
Afstemningen om, hvorvidt koret skal opføre Händels Messias til december
Mødet blev afviklet med ekstra højt humør og enstemmig vedtagelse

Denne side benytter cookies. Ved fortsat brug af denne side, accepterer du brugen af cookies.   Læs mere