Månedens korsats maj 2018

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Slutkoral fra kantate nr. 4: Christ lag in Todesbanden, BWV 4
Salmemelodi fra 1524 af Johann Walter

Kammerkoret Euphonia synger

Ved orglet: Ole Reuss Schmidt

Optagelse i forbindelse med den ugentlige mandagsprøve d. 30. april 2018 i Nansensgade, idet der er tale om en ubearbejdet ”one take” optagelse, med brug af en ganske almindelig digital recorder.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
UFORLIGNELIG KORALHARMONISERING AF BACH
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Næsten alle Bachs omkring 200 kantater afsluttes med en koral for kor og orkester. Disse afslutningskoraler har ofte et monumentalt præg over sig, og i disse rammer kommer Bachs helt særlige koralharmoniseringskunst rigtigt til sin ret.
Det gælder ikke mindst den forhåndenværende koral, som er fra Bachkantate nr. 4: Christ lag in Todesbanden, BWV 4, hvor især det afsluttende halleluja er harmoniseret på en sådan måde, så denne frase fremstår som mejslet ud i granit.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
LÆS MERE OM BEGREBET BACHKORAL
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Klik her for at komme frem til en lille artikel om emnet.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VI ER STADIGVÆK I PÅSKETIDEN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eftersom søndag d. 6. maj og søndag d. 13. maj her i 2018 hedder henholdsvis femte og sjette søndag efter påske, i kirkeåret, er der god grund til at lade denne måneds korsats være med en af Luthers allermest karske salmetekster om Jesu opstandelse. Den følger her i sin fulde helhed.

Tekst: Martin Luther 1524.
Dansk 1528. Grundtvig 1637

I dødens bånd vor frelser lå,
for verdens synd hengivet,
men herlig kunne han opstå
og skænked mild os livet;
thi er hans folk nu sjæleglad
og takker Gud i allen stad
og synger for Jesus Kristus:
Halleluja!

Det var fuldstort et kæmpeværk
den død at overvinde;
for syndens skyld ej før så stærk
var mand på jord at finde;
thi trådte død os under fod,
men Jesus knuste al dens mod,
forstyrret har han dens rige.
Halleluja!

Som en af os vor synd han bar,
men han var selv uskyldig;
dermed han døden fældet har,
gjort al dens krav ugyldig;
for os, som Jesus har til drot,
den er sin egen skygge blot,
sin brod haver døden mistet.
Halleluja!

Det var en tvekamp underfuld,
da liv og død de brødes,
og kredsen skreves under muld,
hvor riget var de dødes;
men livet fik dog overhånd,
så, fængslet i sit eget bånd,
til spot er nu døden blevet.
Halleluja!

Thi holder vi for livet fest,
som død har overvundet,
og priser kæmpen allerbedst,
som har den stærke bundet;
han sidder nu på ærens stol
og er for os den gyldne sol,
døds-natten hun er forgangen.
Halleluja!


Kastrup d. 4. maj 2018
Ole Reuss Schmidt