Månedens korsats dec. 2017

Bartholomäus Gesius (1562-1613): Et lille barn i dag er fød'

Kammerkoret Euphonia synger under ledelse af Ole Reuss Schmidt

Optagelse fra julekoncert i Karlslunde Kirke mandag d. 11. december 2017. Der er tale om en ubearbejdet live-optagelse, og der er anvendt en ganske almindelig digitalrecorder.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IND TIL KERNEN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I denne fine julesalme, som oprindelig er en tysk, anonym salme, og som Harald Vilstrup (1900-1974) har oversat til dansk, er der tre små vers, der bringer os direkte ind til kernen af det, den kristne jul handler om.

Nemlig at det lille barn, som blev født i en stald og lagt i en krybbe, var Guds egen søn, der kom til jorden for at frelse verden. Og det hele opsummeres i det sidste vers, som er en storslået hyldest til, og tilbedelse af barnet i krybben.

Melodien er skrevet af Bartholomäus Gesius (1562-1613), tysk teolog, kirkemusiker, komponist og sangskriver, der havde sit virke i Frankfurt an der Oder.

På den tid, hvor musikken meget ofte danser, og det har vi absolut ikke noget imod i Kammerkoret Euphonia.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TEKSTEN I SIN FULDE ORDLYD
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Et lille barn i dag er fød’,
en trøster for alverdens nød,
et fattigt barn og dog Guds Søn,
født af en jomfru muld og skøn:
Raadgiver, Underfuld og Fred
så er han navn i evighed

Hvor så man før slig kærlighed,
at du, barnlille, kom herned,
dit Levneds tunge vej at gaa,
at vi skal evig frelse faa.
At vi, o Jesulil, engang
hos dig skal synge livets sang

Du alle himles sang og lyst,
du spæde barn ved moders bryst,
du sindets dybe, rige fred,
jeg ved din krybbe knæler ned.
Jeg vil dig ganske høre til,
du favre barn, min Jesulil.

Tysk, oversat til dansk af Harald Vilstrup


Kastrup d. 23. december 2017, Ole Reuss Schmidt