Månedens korsats sept. 2012

Johann Seb. Bach (1685-1750)

Kammerkoret Euphonia opfører Bachkoralen "Befiehl du deine Wege" fra Matthæuspassionen, a capella og med dansk tekst fra 1840 af W.A. Wexels. Der er tale om en live-optagelse fra korets forårskoncert i Korsvejskirken søndag d. 10. juni 2012.

.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OMTALE AF "MÅNEDENS KORSATS SEPTEMBER 2012"
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kære publikum til denne hjemmeside: Skænk med det samme en rigtig god, stærk kop kaffe eller et godt glas rødvin, for omtalen af "Månedens korsats" går denne gang ud på, at vi skal følge en logisk tankerække, for derigennem at nå frem - det håber jeg bliver resultatet - til en forståelse af en del af den terminologi, der ligger bag ved det fantastiske og storslåede musikalske begreb, der hedder Bachkoral.

De logiske tankebaner, der bliver præsenteret, står helt for undertegnedes egen regning. Jeg hedder Ole, er oprindelig sønderjyde og bor i Tårnby på Amager, og hvis nogen skulle være uenig med mig i mine betragtninger, så er man velkommen til at være det.

I så fald håber jeg, det alligevel har været sjovt at læse det følgende, ligesom jeg endnu mere håber, man har nydt at høre Euphonia synge på mp3 filen, og ligeledes også nydt den gode, stærke kop kaffe, det gode glas rødvin eller hvad der måtte være implementeret i den samlede oplevelse.

Og nu til sagen, kære brave læsere, følg med, hvem der har lyst, i den følgende tankerække:

På illustrationen nedenfor kan man se fire parallelle linier. Der sker absolut ingenting i den måde, hvorpå disse fire linier forløber i forhold til hinanden, der er med andre ord tale om en statisk tilstand, hvor de fire linier er i balance med hinanden.

.

.

Nu "brækker" den ene af linierne. Og dermed opstår der naturligvis en form for ubalance.

.

.

Denne ubalance kompenserer vi nu for ved at lade et par af de andre "linier" brække i modsat retning. Nu er der igen balance.

.

.

Nedenfor er der igen tale om fire linier, men nu "brækker" de hele tiden både den ene og den anden vej. Nu er der ikke længere tale om en statisk tilstand, nu er der bevægelse og liv i billedet. Men hvis man kigger efter, kan man se, at linierne "brækker" på en sådan måde, så der hele tiden er balance i det bevægelsesmønster, der er tale om.

Jo, for hvis den ene linie brækker den ene vej, er der en anden, der kompenserer og brækker den modsatte vej eller går lige ud, der er med andre ord hele tiden tale om modsat rettede bevægelser, der afbalancerer hinanden. Op, ned og ligeud på forskellig vis.

.

.

Og vi går nu videre i tankerækken, på den følgende illustration er der ikke tale om fire linier, men derimod om fire stemmer i et nodebillede: Sopran, alt, tenor og bas:

.

.

Og ganske som det er tilfældet med de fire linier ovenfor, så udgør nodebilledet også her fire lineære bevægelser, der hele tiden "brækker", op, ned og lige ud, og hvor der derved bliver tale om bevægelse og liv. Hvis man nu kigger på, hvordan stemmerne i dette autentiske nodebillede bevæger sig i forhold til hinanden - hvordan sopran, alt, tenor og bas forløber i forhold til hinanden - så kan man se, at der også her hele tiden bliver tale om en balance.

Jo, for hvis en stemme "brækker" opad, så er der samtidig en eller flere af de andre stemmer der kompenserer, ved at "brække" nedad eller ved evt. at gå ligeud. Der er hele tiden tale om modbevægelse, stemmerne imellem. En fuldstændig netop logisk og naturlig modbevægelse.

Hvis man sætter fire stemmer op imod hinanden i en såkaldt koralharmonisering, som det er tilfældet i nodebilledet ovenfor, og hvis man gør det således, at der hele tiden er tale om modbevægelse de fire stemmer imellem, så bevirker denne modbevægelse - i øvrigt sammen med en række andre regler og retningslinier indenfor faget - at de fire stemmer bærer sig selv og holder sig selv oppe.

Og hvis de fire stemmer på denne måde om man så må sige holder sig selv gående, så bliver man aldrig træt af at høre på sådan en harmoniosering. Hvorfor? Jo, for modbevægelsen stemmerne imellem skaber en naturlig balance, et afbalanceret mønster om man vil, der bringer en lise ind vores ører, ind i vores forstand og ind i vores sjæl og krop i det hele taget.

Det er ikke så mærkeligt, at faget koralharmonisering, altså måden hvorpå man stiller fire stemmer op imod hinanden (eller fire linier, for at blive i billedet ovenfor) regnes for noget af det mest grundlæggende, hvis man skal studere musik, og lad mig desuden også lige nævne en passant, at ordet "Kontrapunkt" simpelthen betyder: Modstemme. Dette sidste hører hjemme i en lidt anden sammenhæng, men logikken er fuldstændig den samme. Nok om det, det fører alt for vidt og må vente til anden gang,

I stedet skal vi videre til det, som er temaet for "Månedens korsats":

Som enhver anden musiker, den gang såvel som i dag, har Johann Sebastian Bach tit og ofte stået overfor en opgave, hvor han skulle skrive en koralharmonisering. Læs: Stille de fire stemmer sopran, alt, tenor og bas op overfor hinanden.

Han har til fuldkommenhed kendt og behersket alle de gængse regler og normer vedrørende dette.

Og så har han netop - for det kan man jo se - tænkt følgende: Hvordan kan jeg gøre det anderledes?

Hvorpå han har udviklet sin helt egen udgave af faget, idet han sådan set ikke bryder de gængse regler, og hvor han også holder fast i de ovenfor beskrevne principper om modbevægelse og balance stemmerne imellem.

Men hvor han ind i disse gængse rammer tilfører et stærkt forøget mål af liv og energi, i øvrigt på flere måder, som vi kan komme tilbage til en anden gang. Her skal blot en af disse nævnes, nemlig dette, at den enkelte stemme bevæger sig meget mere.

F.eks. bliver denne sædvanlige tenorstemme i koralmelodien "Befal du dine veje"

.

.

i Bachs version fra den samme koral i Matthæuspassionen til

.

.

Enhver kan se, at nodebilledet her flytter sig betydeligt mere. Der bliver dermed tale om et mere varieret udtryk, som Bach igen meget ofte lader følge teksten til koralen, ofte på en måde, der bliver ganske konkret. F. eks. vil der ofte være øget bevægelse, hvis ord som herlighed og glæde optræder i teksten

Hvis vi nu skal summere op, så har vi altså at gøre med et vigtigt fænomen i musik, hvor fire stemmer - sopran, alt, tenor og bas - bliver balanceret op imod hinanden. Dette fag, som man kalder koralharmonisering, har Bach videreudviklet på følgende måde:

Han "leger" med de gængse regler og konventioner, samtidig med at han følger dem, og dermed er han både gammeldags og moderne på en gang, i øvrigt et karakteristisk træk hos Bach.

Ved denne højt forfinede "leg" tilfører han liv og bevægelse til de fire stemmer i koralen, enkeltvis såvel som samlet, og meget ofte blive det gjort på en sådan måde, så musikken direkte modsvarer begreber og enkeltstående gloser i den tilsvarende tekst.

Bach har drevet dette fag ud til det helt sublime, således at man den dag i dag lige frem taler om Bachkoral som en selvstændig musikalsk diciplin.

Bach har skrevet flere hundrede koraler, og de er alle (vistnok alle) skrevet for kor og orkester. Men de lader sig snildt opføre for eksempelvis kor og orgel eller kor a capella. Desuden ligger det lige til højrebenet at forsyne dem med den tilsvarende danske koraltekst, hvis man ønsker det.

Helt personligt finder jeg, at der blandt alle disse vidunderlige koraler bliver tale om en helt særlig dybde i de i alt tolv, der foreligger i Matthæuspassionen. Men det er selvfølgelig en smagssag.

Kære hjemmesidepublikum, som jeg alle hermed ønsker en fortsat god dag: Der er meget mere at sige om begrebet Bachkoral, og vi vender helt sikkert til bage til emnet igen her på denne plads på et eller andet tidspunkt.

Ole Reuss Schmidt, september 2012
.

NB: Den amerikanske rumfartsorganisation NASA sender efter sigende logiske følger af radiosignaler ud i rummet med det formål, at dersom nogen langt borte på en fremmed planet skulle opfange dem, så skal de kunne slutte sig til, at der står intelligente bag ved disse radiosignaler.
I henhold til ovenstående kunne man også sende koralharmoniseringer afsted ud i rummet, for nøjagtig den samme logik er til stede her, omend ikke helt så umiddelbart tilgængeligt. - Et muligvis lidt vidtløftigt sidespring her til sidst, det indrømmer jeg gerne, men principielt er der virkelig tale om præcis den samme, helt grundlæggende, knivskarpe og lige netop naturlige logik.
.
Post scriptum: Alle tidligere udgaver af "Månedens korsats" foreligger under bjælken "Lyt til koret" øverst til højre på denne side,
.